Møder og arrangementer

 

 

 

Møder og arrangementer i 2. halvår 2018:

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte afholder løbende tema, inspirations- og netværksmøder for foreninger, grupper og andre interesserede. Du kan tilmelde dig ved at udfylde navn og e-mail i tilmeldingsrubrikken, husk at angive hvilket arrangement, du ønsker at tilmelde dig.

Arrangementerne afholdes, hvis ikke andet er angivet, hos

 

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Smakkegårdsvej 71, Gentofte.

 

26. november 2018, kl. 16.30-18.00,

Temamøde: Værd at vide for foreninger om samarbejde med kommunen

Vi får besøg af to medarbejdere fra Gentofte Kommune, som vil gøre os klogere på, hvordan foreninger kan samarbejde med kommunen, herunder:

 

-Hvilke rettigheder og muligheder har foreninger under Folkeoplysningsloven?

-Dialog om mærkesagen – skal vi tale med politikerne eller forvaltningerne?

-Samarbejde om tilbud til en bestemt målgruppe – hvordan byder vi ind med vores ekspertise eller aktiviteter?

 

Oplægsholdere: Mia og Christian fra Idræt og Fritid, Gentofte Kommune

 

Forårsprogrammet for 2019 er under udarbejdelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.18, Værd at vide for foreninger om samarbejde med kommunen
2
 
 
 
 
 

Tilmelding: