Bliv frivillig Demensven

Bliv frivillig Demensven

Som Demensven kan du være med til at støtte familier, der er ramt af demens - enten som besøgsven eller tovholder for en pårørendegruppe. Det kræver blot at du har et par timer til rådighed om måneden og har lyst til at etablere et længerevarende bekendtskab med den pårørende og den demensramte.

 

Besøgsven

Ønsker du at blive besøgsven, deltager du som støtteven for den demensramte og den pårørende, når du kommer i deres fælles hjem. Hvor ofte du tager på besøg, afhænger af familiens behov, men vil typisk være en gang om ugen, så en tryg relation kan bygges op. Du kan både komme på besøg i hjemmet, men også gå ture, køre en tur eller lave andre aktiviteter.

 

Inden start vil du få en introduktion i demenssygdomme af en fagperson samt løbende sparring med projektlederen om hvordan du omgås den demensramte og pårørende på en hensyns- og respektfuld måde. Derudover vil du også have mulighed for at indgå i et fællesskab med de øvrige Demensvenner.

 

Tovholder for pårørendegruppe

Du kan også blive tovholder for en pårørendegruppe, der mødes for at udveksle erfaringer og skabe et netværk blandt ligesindede. Ud over en introduktion til demens af en fagperson skal du også gennemgå en tovholderuddannelse, hvor du bliver introduceret til hvordan man faciliterer en gruppe.

Pårørendes oplevelser med Demensvenner

Pårørendegrupper

”At være med i denne pårørendegruppe og kunne dele erfaringer med andre, der har demente forældre, giver mig allerede nu lidt modvægt til at opveje den magtesløshed, jeg ofte føler i relation til min mor og hendes livsvilkår som dement”.

(Deltager i pårørendegruppe)

 

"Normalt synes jeg at det er rigtigt, at livet leves forlæns og forstås baglæns - men med en pårørendegruppe ved sin side, behøver man ikke kun forstå det baglæns. Ved demens er der både selve sygdommens udvikling, ens egne følelser og alle de mærkelige situationer man kan komme i, man skal forstå og håndtere”.

(Deltager i pårørendegruppe)

 

Besøgsvenner

"Vi er en af de heldige familier, der har fået en besøgsven gennem de frivillige Demensvenner. Der kom et tidspunkt for min mor med demens, hvor bl.a. problemet med at komme på gaden hver dag opstod. Jeg blev derfor henvist til Demensvenner i Frivilligcentret, og de fandt hurtigt en meget sød og hjælpsom dame til min mor. Denne dame kommer og går tur med min mor og undervejs snakker og griner de, og min mor har en rigtig dejlig oplevelse.

Demensvenner er et super initiativ.

 

Vi håber på, at dette projekt bliver støttet kraftigt i fremtiden, så mange ældre kan blive i deres eget hjem så længe som muligt".

(Datter af demensramt)

 

Livet med Demens

I Danmark lever ca. 90.000 med demens og 400.000 som pårørende til en demesramt.

 

Desværre fører demens ofte til ensomhed for den demensramte, da det kan være svært for pårørende og venner at tackle sygdommen på grund af det tabu og den berøringsangst den er omgivet af.

 

Som pårørende, og særligt som partner, er man en vigtig støtte for den syge, og begge parter vil opleve hvordan hverdagen og parforholdet langsomt forandre sig i takt med sygdommens fremskriden.

 

Derfor er det vigtigt at man som pårørende søger støtte til at bevare et overskud i hverdagen.

 

Demensvenner er et tilbud, der ønsker at bidrage med denne støtte i familiens eget hjem.

 

Er du demensramt eller pårørende til en demensramt og ønsker du at høre mere om projektet, eller ønsker du at blive frivillig, kan projektleder Barbara Diemi kontaktes på:

  • barbara@frivilligcentergentofte.dk
  • Telefon 3940 4648

 

 

Kontaktinformation