Demensvenner

Demensvenner

Projekt Demensvenner er for hjemmeboende demente og deres pårørende. Formålet er at give familierne positive og livsbekræftende oplevelser samt at være med til at bekæmpe tabuet om demens.

 

Besøgsven

Demens er en voksende sygdom i vores del af verden, og sygdommen leder desværre ofte til ensomhed for de ramte. Dette skyldes, at det som demensramt kan være svært at tale med sine venner og familie om sygdommen på grund af det tabu, der er forbundet med demens. Derfor tilbyder vi med projektet Demensvenner en besøgsven til dig, som for nylig er blevet diagosticeret med demens. En Demensvenner er altid klar til en snak og et par hyggelige timer, og kan fungere som en støtte og et frirum for dig i din hverdag.

 

Ved de første møder, vil dine pårørende også være til stede, så I alle kan lære hinanden at kende.

Herefter kan den pårørende lave aktiviteter ude af huset. Det kan fx være at gå til fitness, at mødes med en ven eller at komme i en netværksgruppe med andre pårørende.

 

Pårørendegruppe

Demens rammer også i høj grad de pårørende. Demens bliver derfor også kaldt ”de pårørendes sygdom”, da det kan være hårdt for de pårørende først at stifte bekendtskab med sygdommen og i det lange løb at tilsidesætte egne behov. Med sygdommen kan den pårørende opleve, at der opstår mange udfordringer, dilemmaer og tanker, som det kan være rart at få givet udtryk for og drøftet med ligesindede i en tryg ramme. Dette kan man gøre i en pårørendegruppe.

 

En pårørendegruppe består af 4-8 personer. Her kan pårørende erfaringsudveksle og sparre med andre i samme situation. Mange oplever, at det giver dem en ny mening med situationen og fornyet energi at deltage i en pårørendesgruppe. Gruppen faciliteres af 1-2 frivillige gruppeledere, der er med til at sikre en god dialog og trygge rammer for gruppen.

 

Vi tilbyder også caféarrangementer og hyggemiddage sammen med andre pårørende, demensramte og frivillige.

 

Pårørendes oplevelser med Demensvenner

Pårørendegrupper

”At være med i denne pårørendegruppe og kunne dele erfaringer med andre, der har demente forældre, giver mig allerede nu lidt modvægt til at opveje den magtesløshed, jeg ofte føler i relation til min mor og hendes livsvilkår som dement”.

(Deltager i pårørendegruppe)

 

"Normalt synes jeg at det er rigtigt, at livet leves forlæns og forstås baglæns - men med en pårørendegruppe ved sin side, behøver man ikke kun forstå det baglæns. Ved demens er der både selve sygdommens udvikling, ens egne følelser og alle de mærkelige situationer man kan komme i, man skal forstå og håndtere”.

(Deltager i pårørendegruppe)

 

Besøgsvenner

"Vi er en af de heldige familier, der har fået en besøgsven gennem de frivillige Demensvenner. Der kom et tidspunkt for min mor med demens, hvor bl.a. problemet med at komme på gaden hver dag opstod. Jeg blev derfor henvist til Demensvenner i Frivilligcentret, og de fandt hurtigt en meget sød og hjælpsom dame til min mor. Denne dame kommer og går tur med min mor og undervejs snakker og griner de, og min mor har en rigtig dejlig oplevelse.

Demensvenner er et super initiativ.

 

Vi håber på, at dette projekt bliver støttet kraftigt i fremtiden, så mange ældre kan blive i deres eget hjem så længe som muligt".

(Datter af demensramt)

 

 

Livet med Demens

I Danmark lever ca. 90.000 med demens og 400.000 som pårørende til en demesramt.

 

Desværre fører demens ofte til ensomhed for den demensramte, da det kan være svært for pårørende og venner at tackle sygdommen på grund af det tabu og den berøringsangst den er omgivet af.

 

Som pårørende, og særligt som partner, er man en vigtig støtte for den syge, og begge parter vil opleve hvordan hverdagen og parforholdet langsomt forandre sig i takt med sygdommens fremskriden.

 

Derfor er det vigtigt at man som pårørende søger støtte til at bevare et overskud i hverdagen.

 

Demensvenner er et tilbud, der ønsker at bidrage med denne støtte i familiens eget hjem.

Kontaktinformation

Er du demensramt eller pårørende til en demensramt og ønsker du at høre mere om projektet, eller ønsker du at blive frivillig, kan projektleder Cathrine Sort kontaktes på:

  • cathrine@frivilligcentergentofte.dk
  • Telefon 3940 4648