Møder og arrangementer

Møder og arrangementer

 

 

  • Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte afholder løbende tema, inspirations- og netværksmøder for foreninger, grupper og andre interesserede
  • Du kan tilmelde dig ved at udfylde navn og email i tilmeldingsrubrikken, husk at angive hvilket arrangement, du ønsker at tilmelde dig
  • Arrangementerne afholdes hos Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Smakkegårdsvej 71, Gentofte

 

 

Forårets program 2018

 

  • Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 17:00 - 18:30

Tema: Hør hvordan man slipper ud af afhængighed og misbrug ved brug af Smart Recovery metoden.

Oplægsholder: Bent Skjold Hansen, aut. psykolog med speciale i misbrugsbehandling.

 

  • Mandag den 12. marts 2018 kl. 17:00 - 18:30

Tema: Kom og hør hvordan jeres forening kommer i avisen. Få indblik i, hvordan en redaktion arbejder og få gode råd til at opnå spalteplads til jeres nyheder.

Oplægsholder: Redaktør Jesper Bjørn Larsen, Villabyerne.

 

  • Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:00 - 20:30

Infomøde:Om netværksgruppe for pårørende til et barn, ung eller voksen med udviklingshandicap, psykisk sygdom eller psykosociale problemstillinger.

 

  • Mandag den 9. april 2018 kl. 17:00 - 18:30

Tema: Hvordan skaber vi synlighed omkring vores sag? Kom og hør hvordan miljøorganisationen Plastic Change har grebet sagen an.

Oplægsholder: Malene Chris Jordan, marinebiolog og konsulent for Plastic Change

 

  • Mandag den 7. maj 2018 kl. 17:00 - 18:30

Tema: Den nye persondataforordning. Bliv opdateret på de krav, som frivillige foreninger skal leve op til mht. brug og håndtering af personoplysninger.

Oplægsholder: Annonceres senere

 

  • Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19:00 - 21:00

Tema: Inspiration til, hvordan nye borgere med flygtningebaggrund kan blive en del af jeres forening. Bliv klogere på målgruppen, på muligheder for økonomisk støtte og på andres erfaringer med at inkludere flygtninge i foreningslivet.

Oplægsholdere: fra Gentofte Kommune, Sprogcenter Hellerup, HIK Fodbold og Netværkshuset.

 

Tilmelding møder og arrangementer

Tirsdag 20. februar
Mandag 12. marts
Tirsdag 20. marts
Mandag 9. april
Mandag 7. maj
Tirsdag 29. maj