Møder og arrangementer

Møder og arrangementer

 

  • Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte afholder løbende tema, inspirations- og netværksmøder for foreninger, grupper og andre interesserede
  • Du kan tilmelde dig ved at udfylde navn og email i tilmeldingsrubrikken, husk at angive hvilket arrangement, du ønsker at tilmelde dig
  • Arrangementerne afholdes hos Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Smakkegårdsvej 71, Gentofte

 

Forårets program 2018

 

 

  • Mandag den 7. maj 2018 kl. 17:00 - 18:30

Tema: Den nye persondataforordning. Bliv opdateret på de krav, som frivillige foreninger skal leve op til mht. brug og håndtering af personoplysninger.

Oplægsholder: Annonceres senere

 

  • Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19:00 - 21:00

Tema: Inspiration til, hvordan nye borgere med flygtningebaggrund kan blive en del af jeres forening. Bliv klogere på målgruppen, på muligheder for økonomisk støtte og på andres erfaringer med at inkludere flygtninge i foreningslivet.

Oplægsholdere: fra Gentofte Kommune, Sprogcenter Hellerup, HIK Fodbold og Netværkshuset

 

Tilmelding møder og arrangementer

Mandag 7. maj
Tirsdag 29. maj