Fælles om fritiden

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte, tlf. 39 40 46 48, kontor@frivilligcentergentofte.dk

Aktuelle grupper

Vi etablerer løbende nye selvhjælps- og interesse/motivationsgrupper. Kontakt selvhjælpskoordinatoren, hvis du vil være med i en gruppe.

Fælles om fritiden

 

 

Kan du huske, hvor fedt det var at gå til noget, da du var barn?

 

Børn og unge med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme har ofte sværere ved at deltage i fritidsaktiviteter end andre børn. Bliv fritidsguide i Fælles om Fritiden i Gentofte og giv disse børn en god oplevelse og et godt og trygt møde med fritidslivet.

 

 

Baggrund

I Fælles om Fritiden skaber vi inkluderende fritidsfællesskaber, som alle børn kan være med i. Som fritidsguide hjælper du et barn med særlige behov med at komme i gang med en aktiv fritid. Børnenes særlige behov kan være mange; måske har et barn brug for ekstra tryghed, forudsigelighed og struktur, mens et andet barn har brug for hjælp til at snakke med foreningen om sit handicap, og hvordan det kan være med i fællesskabet.

 

Opgaver som frivillig fritidsguide

Med udgangspunkt i det enkelte barns ønsker og behov finder I sammen ud af, hvilke fritidsinteresser barnet har og hvor og hvordan, disse kan dyrkes. Du hjælper med at kontakte foreningen og tager med barnet til fritidsaktiviteten, indtil der er en tillidsfuld relation mellem barnet, familien og foreningen.

 

Som frivillig i projektet får du via frivilliguddannelse og kurser faglig indsigt i handicapområdet og bliver klædt godt på til arbejdet med målgruppen. Derudover bliver du en del af en lokal fritidsguidegruppe med en fritidsguidekoordinator. I gruppen er I fælles om at understøtte et inkluderende fritidsliv i kommune.

 

Når du er fritidsguide, har du en 1:1 relation til barnet og dets familie og har derfor mulighed for at lave relationsarbejde, der på hverdagsbasis kan gøre en kæmpe forskel. Fritidsguidekoordinatoren er altid til rådighed som sparringspartner, og du inviteres jævnligt til frivilligmøder, hvor du kan udveksle erfaringer med dine med-guider, komme med input til udvikling af indsatsen samt lære nye redskaber til arbejdet som fritidsguide.

 

Vi forventer, at du:

  • Er interesseret i fritidslivet og nysgerrig på, hvad der rør sig inden for området
  • Har lyst til at arbejde med børn og støtte dem på deres vej ind i fritidslivet
  • Både kan rumme børns begejstring og børns nederlag og være i det sammen med dem
  • Engagerer dig i minimum et halvt år

 

Mere information

Du er velkommen til at kontakte Friviligcenter & Selvhjælp Gentofte for mere info eller skrive en kort mail, hvis du er interesseret i at være frivillig fritidsguide. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

 

Kontaktinfo

Tlf. 39 40 46 48 eller skriv en mail til kontor@frivilligcentergentofte.dk