Rådgivning

Anonym juridisk og social rådgivning

 

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte tilbyder professionel juridisk, økonomisk og social rådgivning.

 

Alle kan have brug for et godt råd eller for en person, der kan lytte og hjælpe med at skabe klarhed over et aktuelt problem.

 

Det kan blandt andet dreje sig om sager vedrørende pension, kontanthjælp, revalidering, boligstøtte og handicapydelser.

 

Du kan bl.a få:

  • Rådgivning om, hvor du skal henvende dig for at søge hjælp.
  • Vejledning om mulighederne for at klage over en afgørelse.
  • Hjælp til at forstå meningen med breve fra kommunen eller andre myndigheder.
  • Rådgivning vedrørende gæld og andre økonomiske problemstillinger.

 

Rådgivningen er anonym og uafhængig af kommune og andre myndigheder. Vi kan ikke påtage os ansvaret for at føre sager ved domstolene.

 

Kontaktinfo

Ring til Friviligcenter & Selvhjælp Gentofte for bestilling af tid, tlf. 39 40 46 48

eller skriv en mail til anonym@frivilligcentergentofte.dk

 

 

Anonym gratis rådgivningssamtale og evt støtte gruppe for personer, som har været udsat for seksuelle overgreb.

 

Har du brug for en at snakke med?

I Frivilligcenter Gentofte foregår rådgivningen altid med to

rådgivere fra Thora Center. Vi har erfaring med at netop to

rådgivere virker bedst, da dette giver mulighed for at

forstå dig bedre og kommer med forskellige

løsningsforslag.

Vi har tavshedspligt og rådgivningen kan være anonymt

såfremt du ønsker det. Vi træffes hver den første torsdag i

måneden fra kl. 13:00 - 15:00.