Netværk for pårørende

Netværksgrupper for pårørende

 

Denne netværksgruppe henvender sig til dig, der er pårørende til et barn, ung eller voksen med udviklingshandicap, psykisk sygdom eller psykosociale problemstillinger.

 

Pårørende er forskellige, ligesom de har forskellige ressourcer, behov, problemer, livsfaser og relationer til den, der har en sygdom eller et handicap. En netværksgruppe afspejler de forskelligheder, men skaber samtidig mulighed for, at deltagerne kan bruge og støtte hinanden.

 

I netværksgruppen kan du fx:

  • Møde andre i samme situation
  • Dele dine dilemmaer, udfordringer og erfaringer med andre
  • Få viden om systemet fx om typiske sagsforløb
  • Kende din ret – om retssikkerhed i sociale sager

 

Alle møder starter med et fagligt oplæg om et tema, som er relevant for gruppen. Derefter fortsætter mødet som et egentligt netværksmøde faciliteret af frivillige. Et netværksforløb løber over 8 gange fordelt over ½ år.

Det er gratis at deltage, og der er plads til 5-7 deltagere pr. gruppe.

 

Ønsket om netværksdannelse blev fremhævet af pårørende på Handicaprådets borgermøde ”Pårørende som ressource” i september 2015 i Gentofte Kommune. Initiativet til etablering af netværksgrupper for pårørende er støttet af midler fra Handicaprådet Handleplan 2016/2017.

 

Aktuelle grupper

 

Vi etablerer løbende nye selvhjælps- og interesse/motivationsgrupper. Kontakt selvhjælpskoordinatoren, hvis du vil være med i en gruppe. barbara@frivilligcentergentofte.dk

Selvhjælps- og

netværksgrupper

Interessegrupper

Rådgivning

Anonym juridisk vejledning

Åben og anonym rådgivning for personer berørt af overgreb

  • Hver den første torsdag i måneden fra kl. 13:30 - 15:00