Voldsramte kvinder

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte, tlf. 39 40 46 48, kontor@frivilligcentergentofte.dk

Voldsramte kvinder

 

Kvinder, der har været udsat for både fysisk og psykisk vold fra deres samlever, kan befinde sig i

en meget udsat og sårbar situation selv efter, at de har fået volden på afstand.

 

Et liv uden vold

Gruppen er for dig, som vil fastholde et liv uden vold og som gennem dialog med andre kan finde støtte og sparring til gøre sig fri af volden.

 

Den gensidige erfaringsudveksling og samtale med andre i samme situation kan gøre dig i stand til at se din situation fra en ny vinkel, så det bliver lettere at skabe en fornyet livsglæde, og dermed at komme videre i livet på en god måde, på trods af den vold, som du har været udsat for.

Bliv igangsætter

Vi søger løbende nye igangsættere. Måske har du erfaring fra andre selvhjælpsaktiviteter, men det er i højere grad dit personlige engagement, der tæller end personlige erfaringer og faglig viden. Det vi forventer, er, at du har tid og overskud samt evnen til at lytte samt, at du gerne vil lære nyt. For at blive igangsætter af en gruppe skal du først have gennemgået en igangsætteruddannelse. Vi tilbyder uddannelse, supervision, netværk for igangsættere, relevante foredrag og efteruddannelse.