Medlemsoversigt

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte, tlf. 39 40 46 48, kontor@frivilligcentergentofte.dk

Medlemsskab

Det er vigtigt for at styrke frivilligcenterets gennemslagskraft, at vi har opbakning fra det lokale foreningsliv.

 

Som medlem optages organisationer, foreninger, netværk og selvhjælpsgrupper samt grupper, der beskæftiger sig med frivilligt arbejde i Gentofte Kommune.

 

Det koster 200 kr. årligt i kontingent for foreninger at være medlem. For kontingentet får medlemmerne:

  • Stemmeret på generalforsamlingen og på den måde mulighed for at påvirke frivilligcenterets fremtid
  • Adgang til at benytte vores lokaler til møder og foreningsaktiviteter
  • Tilbud om kurser, arrangementer og netværk
  • Tilbud om foreningsservice

 

Kontingent kan indbetales på konto i Danske Bank, reg. 1551 kontonummer: 4190438767