Projekter

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Hellerupvej 24,1 2900 Hellerup, tlf. 39 40 46 48, kontor@frivilligcentergentofte.dk

Projekter


Hos Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte er det en høj prioritet at medvirke til et stærkt samarbejde mellem frivillige, foreninger, kommunen og borgerne.


Vi er overbeviste om, at godt samarbejde skaber flere muligheder og større resultater.

Vi har allerede flere gode erfaringer med, at der kan skabes bedre sammenhæng i kommunens og foreningernes forskellige tilbud, eksempelvis på det sociale og sundhedsmæssige område. 


Et fælles, velkoordineret projekt kan være med til at hæve kvaliteten og udbyttet af indsatsen til gavn for alle.


Vi samarbejder med Gentofte Kommune omkring flere projekter, som involverer både foreninger og frivillige i de borgerrettede tilbud.
  • Pårørendegrupper

  • Styrmand i eget liv - en styrket efterværnsindsats i Gentofte KommuneStyrmand i eget liv er Gentofte Kommunes og en række frivillige organisationer, bl.a. Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte’s ambitiøse efterværnsprojekt finansieret af midler fra Socialstyrelsen frem til 31.12.2020.


I projektet er den unge i centrum og der er fokus på den unges motivation, inddragelse og medbestemmelse i egen efterværnsindsats. Projektet skal støtte den unges overgang til et selvstændigt voksenliv med fokus på uddannelse og beskæftigelse, egen bolig, trivsel og livskvalitet, sociale relationer, netværk og fællesskaber og opøvelse af praktiske hverdagsfærdigheder.


I projektet har vi fået en unik mulighed for at afsøge mulighederne for en frivillig indsats i forhold til de unge, som ikke sædvanligvis er i målgruppen for at benytte frivillige tilbud og aktiviteter. Derfor er der blevet ansat en frivilligkoordinator i projektet, hvis primære opgave bliver at rådgive om frivillige sociale tilbud til unge i efterværn og matche unge i efterværn med frivillige, der vil gøre en forskel for unge i alderen 15-22 år og deres familier.


Vil du høre mere?


Kontakt frivilligkoordinator


Laura Louise Laugesen på laura(at)frivilligcentergentofte.dk eller tlf: 42901306
Medlemsliste


     Se vores medlemsliste her!