Kom med på banen

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Hellerupvej 24,1 2900 Hellerup, tlf. 39 40 46 48, kontor@frivilligcentergentofte.dk

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte

Integrationsprojekt:Kom med på banen


Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte har i samarbejde med Gentofte Kommune og en række andre aktører på integrationsområdet igangsat et initiativ, der har til formål at støtte op om, at nye borgere med flygtningebaggrund bliver aktive deltagere i det lokale foreningsliv.


Foreningsliv er en vigtig nøgle til integration af nye borgere med flygtningebaggrund i det danske samfund. Undersøgelser og erfaringer viser, at deltagelse i et aktivt fritids- og foreningsliv spiller en mindst lige så vigtig rolle for vellykket integration som job og uddannelse. At være en del af et foreningsfællesskab skaber en naturlig platform for at etablere nye relationer og inviterer samtidig den enkelte til et aktivt medborgerskab.


Dermed er det også projektets formål at klæde foreningerne på, så de er godt forberedte til at modtage nye målgrupper i deres foreningsaktiviteter. Derfor har Frivilligcenteret udarbejdet en kort ’manual’ med gode råd og vejledning, der er baseret på praktiske erfaringer andre steder fra, bl.a. HIK Fodbold, samt information om, hvor der kan søges økonomisk støtte til initiativerne.


Ud over vejledningsmanualen tilbyder Frivilligcenteret også sparring og rådgivning til interesserede foreninger omkring deres planlægning af aktiviteter og tilbud til nye borgere med flygtningebaggrund. Samtidig vil Frivilligcenteret opfordre til, at foreningerne indgår i erfaringsudveksling på tværs af det lokale foreningsliv.


For mere information, kontakt kontor@frivilligcentergentofte.dkHer kan du downloade vores vejledning og inspirationsfolder.