Seniorstyrke

"Ældrebyrde til seniorstyrke" - konference 8. november 2016

 

Tusind tak til alle deltagere og oplægsholdere, som bidrog til konferencen "Fra ældrebyrde til seniorstyrke". Nedenfor findes oplæg, artikler og billeder fra konferencen.

 

Oplæg

Kræn Blume Jensen, forskningschef, ph.d., SFI

Poul-Erik Tindbæk, chefkonsulent, ph.d., en3karriere

 

Program for konferencen

 

Refleksioner

Refleksionspointer fra konferencen

 

Artikler

Seniorpolitikkens mange skismaer

Seniormedarbejdere er guld værd

Giv seniorerne et fjumreår

Fra ældrebyrde til seniorstyrke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplægsholdere:

 

 • Hans Toft, borgmester, Gentofte Kommune
 • Preben Herholdt-Rasmussen, frivillig, Frivilligcenter Gentofte
 • Per Stig Møller, bogaktuel med erindringsbogen ”Dage og kampe”
 • Kræn Blume Jensen, forskningschef, ph.d., SFI
 • Poul-Erik Tindbæk, chefkonsulent, ph.d., en3karriere
 • Anne Lund, HR-chef, Skandia
 • Kim Kim Fischer Nørbjerg, Enhedschef for Organisationsenheden, Gentofte Hospital
 • Marianne Bøttger, Corporate Affairs Director, Arriva
 • Sara Vergo, formand for bestyrelsen, Djøf Offentlig
 • Anne Seiersen, underdirektør, Forsikring & Pension
 • John Hebo Nielsen, formand for bestyrelsen, Frivilligcenter Gentofte

 

Projekt Seniorstyrke - Livet efter arbejdslivet

Overgangen fra jobbet kan være en af de vanskeligste forandringer i voksenlivet. Hvordan finder man en meningsfuld rolle uden en stillings-betegnelse? Hvordan og hvor genvinder man de vigtige elementer, som arbejdslivet rummer? Og hvordan opbygger man sin tredje karriere, så den er præget af aktiviteter, som man brænder for? Det er de spørgsmål, der skal arbejdes med på et nyt forløb for 60+ medarbejdere.

 

I et samarbejde med Frivilligcenter Gentofte og ”en3karriere” afholdes et kursusforløb for medarbejdere fra 60 år og frem. Forløbet varer i alt 37 timer fordelt over en periode på 3 måneder.

 

Bedre forberedt - på den nye livsfase

Det er målet med pilotprojektet, at seniormedarbejdere på vej mod pension bliver bedre forberedt til at tackle den store livsforandring ved overgangen fra et langt arbejdsliv – på vej ind i en ny livsfase. Sammenlignet med tidligere generationer har vi fået en 25 års livsbonus, hvor mange er på toppen af deres ydeevne, før alderdommen med afhængighed af andre sætter ind. Der er brug for en ny fortælling om meningsfulde roller for de nye 60+-generationer.

 

Kursus og frivillig på prøve

Forløbet omfatter en kursusdel og en frivillig på prøve inden for den frivillige verden. Med det sigte - at de forhåbentlig mange gode år efter arbejdslivet fortsat kan være fyldt med aktiviteter, der engagerer og gør den enkelte glad, samtidig med at 60+’ernes stærke kompetencer fortsat kan være til gavn for fællesskabet.

 

Kursusdelen - Find din egen vej i livsfasen efter arbejdslivet

At kigge ind ad vinduet til den nye livsfase er omdrejningspunktet i kursusdelen, der varer ca. halvdelen af tiden. Sideløbende med de gøremål man måske har set frem til sammen med en partner og børnebørn m.m., vil forløbet med oplæg, øvelser og dialog i mindre grupper udfordre vante forestillinger om at blive ældre

og stille skarpt på de mentale og kulturelle normer og barrierer, der har en tendens til at spænde ben for den enkeltes særlige vej til nye roller i den tredje alder. Hvordan kan man bedre forberede sig til overgangen fra jobbet, og finde vej i brydningsperioden mellem ’det store frikvarter’ og ’en tredje karriere’?

 

Frivillig på prøve - Mød den frivillige verden

At være frivillig og give noget til andre er noget man gør - helt frivilligt, og hvis man selv har glæde af det. Ideen med at møde den frivillige verden i en slags frivillig på prøve (ca. 3 timer om ugen 4-5 gange i alt) er den, at man før, man forlader arbejdslivet, har prøvet at være frivillig inden for et område, man selv kan lide at arbejde med - og har mødt nogle, der måske bliver nye ’kolleger’.

 

Mere information

Kontakt Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, tlf. 39 40 46 48.

 

Projekt Seniorstyrke er støttet af Velux Fonden og IBM Danmark.