Gruppe til forældre hvis børn ikke trives

Julehjælp

Socialkompas Gentofte

Afasigruppe

Grundkursus for bestyrelser og ledere `Sæt retning og skab udvikling med en strategi´

Ensomhedsgrupper

Ensomhedsprojekt

En vej ind i fællesskaber – en vej ud af ensomhed

Sorgprojekt i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter

Sorggruppe