Blixen Klub Onsdag

Blixen Klub Onsdag

Baggrund
Blixen Klub opstod på baggrund af den succes Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte havde opnået med Hemingway Club. Man antog, at en tilsvarende klub for kvinder ville kunne etableres med samme grad af succes. Det blev besluttet at etablere en aktivitet under Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte og for at kunne deltage i aktiviteten skal man være støttemedlem af centeret. Hvilket pt. koster 100,- kr. årligt. Den første Blixen Klub blev etableret i marts 2015, som et tilbud til alle kvinder 60+. Siden opstarten er klubben vokset løbende uden nogen form for markedsføring og tæller i dag over 350 medlemmer fordelt på 2 hold. Man har derfor været nødt til at etablere en venteliste, som tæller over 130 interesserede.

Der kommer ca. 60 personer ugentligt hhv. mandag og onsdag fra kl. 13:00 – 15:00 til forskellige former for aktiviteter. Derudover er etableret 9 interessegrupper, som mødes jævnligt og alle tæller 10-15 personer.


Målsætning
Målsætningen er, at udvikle og etablere en klub kun for kvinder – Blixen Klub – som fungerer som et mødested for kvinder 60+, og er grobund for nye fællesskaber, inspiration og netværk.

Mission
Vi er et socialt netværk for kvinder 60+ år i Gentofte, som tilbyder uformelt samvær, inspiration og aktiviteter.

Organisation
Hver klub har nedsat en styregruppe, som består af 6 personer, der varetager ledelsen den respektive Blixen Klub. Styregruppens medlemmer er sammensat af medlemmer fra den enkelte klub og er selv supplerende. Styregruppen står for planlægning og praktisk gennemførelse af møderne. Hver klub har en tovholder, som står for koordineringen af  styregruppe møderne. Der er tillige nedsat et forplejningshold, som sørger for 'kaffe og kage'.

Møderne
Der afholdes et ugentligt møde hver mandag/onsdag fra kl. 13:00 – 15:00 i Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte. Der afholdes ikke møder i juli måned samt i påske-og juleferien.
Medlemmerne af klubben får en invitation til næste arrangement en uge før afholdelse (udsendt via Nemtilmeld) med en tilmelding. Mødedeltagelse er frivillig, men tilmelding er bindende, da kun de første 60 tilmeldte kan få plads. Såfremt man alligevel bliver forhindret i at komme sendes besked til kontoret, hvorefter næste medlem på ventelisten bliver tilbudt en plads. Deltagelse koster 20,- kr. pr. gang, som går til et lille traktement og kaffe.

Mødeaktiviteter
Aktiviteterne i klubben kan deles op i fire områder:
1.Foredrag - eksterne foredragsholdere fx. Jytte Hilden, Røde Kors o.a.
2.Udflugter - fx. museumsbesøg, kunstudstillinger, byvandringer
3.Samtalesaloner om aktuelle emner fx. Ulven kommer, Mee too o.a.
4.Workshops - gruppeøvelser, kreative workshops, Julefrokost

Vil du vide mere om Blixen Klub og dens aktiviteter kan du gå på deres hjemmeside www.blixenklub.dk . Der kan du også finde en formular til at skrive dig på venteliste til Blixen Klub.

 

 

Læs mere her

Information

Tovholder
Anne Møller Andersen og Kirsten Riis Hansen
gentofte@blixenklub.dk

Program

Status: 

Tid og sted

Onsdag kl. 13:00
Byens Hus
'Byens Sal'

Skriv dig op, hvis du vil modtage vores nyhedsbrev med aktuel information fra FCG og de mange medlems-foreninger i Gentofte

Copyright © 2022 – 2023 Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte - Design Mikael Hansen
magnifiercrossarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram