Strategisk brug af Sociale Medier

Opkvalificering af frivillige

Frivilligrekruttering og frivilligpleje

Supervision for frivillige

Førstehjælp

Fundraising

Konflikthåndtering

Oplæg om FCG´s indsatser hos interessenter og samarbejdspartnere