Gruppe til forældre hvis børn ikke trives

Socialkompas Gentofte

Afasigruppe

Ensomhedsprojekt

En vej ind i fællesskaber – en vej ud af ensomhed

Sorgprojekt i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter

Sorggruppe

Aktive Forårsdage 2024

Indsats for flygtninge – deriblandt ukrainere

GentofteNatten