Corona-Nyheder
Frivilligcentret er åbent igen!

 

Siden tirsdag den 25.maj. har Byens Hus igen åbnet helt op for aktivitet. Vi glæder os over at være igang igen. 

 

Vi følger regeringens og kommunens covid-19 anbefalinger og der er derfor krav om coronapas, krav om brug af mundbind og håndsprit. Der er også begrænsninger på antal personer i de enkelte lokaler, så vi overholder alle sikkerhedskrav for tygt samvær. 

Kontakt os gerne på mail eller ring til centerleder, Leyla Lavrsen.

Hermed videregives et par servicemeddelelser fra Gentofte Kommune

 

Netværkshuset tilbyder digital lektiehjælp, som kan findes på facebook og udbydes af Dansk Flygtningehjælp:

DRC Lektiehjælp Online

 

Hvis man er testet positiv

På kommunens hjemmeside kan I læse mere om bl.a. isolationsfaciliteter, hvis man er testet positiv og har milde symptomer:

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Borgerservice/Coronavirus-nyt-fra-Gentofte-Kommune

 

Relevant materialer findes på flere sprog

KL har lavet en oversigt over aktuelt kommunikationsmateriale i form af plakater, pjecer og film på arabisk, somali, tyrkisk og urdu.

Materialerne opdateres løbende her:

https://www.sst.dk/da/corona/Yderligere-information/Information-paa-andre-sprog.

 


Gentofte Kommune er desværre blandt de 10 kommuner med højest smittetal, og flere sogne i kommunen er i risiko for at blive lukket ned. Derfor opfordrer vi alle – både børn og voksne – til at blive testet regelmæssigt og i øvrigt følge myndighedernes anvisninger, så vi gør, hvad vi kan, for at få stoppet smitten.

 

 

Her kan du blive testet:


Åbningstiderne kan ændre sig, så tjek derfor den aktuelle åbningstid på gentofte.dk/corona.

 

 • I Gentoftehallen, Ved Stadion 14, tilbydes kviktest uden tidsbestilling. Man skal være fyldt 6 år for at kunne få en kviktest. Testen foretages ved en næsepodning og testsvar foreligger efter ca. 15 minutter.

 

 • I Byens Hus på Hellerupvej 24 tilbydes PCR-test. Testen foretages ved en podning fra svælget. Testsvar foreligger senest inden 48 timer, men typisk allerede inden for 24 timer. PCR-test tilbydes til personer, der er fyldt to år. Test af børn under 15 år kræver forældrenes samtykke. Der skal bestilles tid på coronaprover.dk.

 

Smitteforebyggelse


Sundhedsstyrelsen har opdateret pjecerne om, hvad der er vigtigt at vide, hvis man er nær kontakt til en smittet person, eller hvis man har symptomer på COVID-19, så de også indeholder anbefalingerne om, hvordan man forholder sig, hvis man er færdigvaccineret. Ligesom plakaterne ”Hold afstand” og ”Forebyg smitte” er blevet opdateret.


Pjecen ”Vigtigt at vide , når du er nær kontakt” kan hentes via dette link:

Vigtigt at vide når du er nær kontakt - kort version - COVID-19 - Sundhedsstyrelsen


Pjecen ”Vigtigt at vide, når du har symptomer på COVID-19” kan hentes via dette link:

Vigtigt at vide, hvis du har symptomer - COVID-19 - Sundhedsstyrelsen


Plakat ”Hold afstand”
Plakaten med budskabet om at holde afstand er blevet opdateret. Plakaten kan hentes via dette link:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Hold-afstand


Plakat med gode råd til smitteforebyggelse
Plakat med seks gode råd til at forebygge smitte er blevet opdateret. Plakaten er oversat til 10 sprog:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte


Test

Onepager om positivt testsvar efter hurtigtest

Sundhedsstyrelsen har udgivet et kort informationsark til personer, der er blevet testet positiv med ny coronavirus efter en hurtigtest. Her kan man få gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man bliver testet positiv efter en hurtigtest. Materialet er blevet oversat til 10 sprog og kan hentes via dette link:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/One-pager---Testet-positiv-med-en-hurtigtest


Informationsmøder om vaccination mod COVID-19

Vil du vide mere om vaccination mod COVID-19? Har du spørgsmål til bivirkninger eller hvordan du booker en tid til vaccination? Du kan få information fra en læge fra Sundhedsstyrelsen og en læge, der taler dit modersmål. Og du kan stille de spørgsmål, du gerne vil.    

 

Sundhedsstyrelsen afholder møder om vaccination på urdu, arabisk, tyrkisk og somalisk.


Optagelser fra informationsmøder om vaccination på andre sprog:

I de sidste par uger har Sundhedsstyrelsen afholdt online informationsmøder om vaccination mod COVID-19  på forskellige sprog med to-sprogede læger. Vi sender her optagelserne fra de fire møder på henholdsvis arabisk, somalisk, tyrkisk og urdu. Møderne er målrettet borgere, der har behov for information om vaccinerne på deres modersmål. På møderne deltager en læge fra Sundhedsstyrelsen og en tosproget læge. De giver generel sundhedsfaglig information om vaccinerne og om det praktiske ift. at modtage invitation og booke tid mm. Derefter svarer de på spørgsmål fra borgere.

 

I kan finde møderne på dette link: https://www.sst.dk/da/Arrangementer/2021/Informationsmoeder-om-vaccination-mod-COVID-19

De er ca. 40 min i varighed.

               

 

Du kan se med online på vores hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Arrangementer/2021/Informationsmoeder-om-vaccination-mod-COVID-19

 

Her finder du zoom link til møderne.

 

Du kan sidde hjemme med din familie og følge mødet eller det kan være, at det er muligt at mødes lokalt i dit boligområde i et beboerhus eller lignende og se det sammen med andre.

 


 

Film: Guidet tur til vaccination

På vores hjemmeside kan I finde en film, hvor Søren Brostrøm guider borgeren igennem vaccinationen skridt for skridt. Disse kan man finde med undertekster på engelsk, arabisk, somalisk, tyrkisk og urdu.

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Guidet-tur-til-vaccination

 

Vi glæder os til at fortælle mere om vaccination mod COVID-19

 

-Sundhedsstyrelsen 

OM ARRANGEMENTER OG FORSAMLINGER I BYENS HUS

 

Generelt om arrangementer og forsamlingsforbud:

Der er tre forbud, vi skal forholde os til:

 1. Det lille forsamlingsforbud på max 10 personer, som gælder alle forsamlinger, møder, sociale aktiviteter mv.
 2. Det store forsamlingsforbud på max 50 personer, som gælder fritids- og idrætsaktivitet for børn og unge op til 21 år.
 3. Kulturarrangements forbuddet på op til 500 pers. Ved siddende kulturelle arrangementer, hvor alle kigger i samme retning, hvor der ikke debatteres og primært lyttes af gæsterne. Dette forbud er arealspecifikt, hvilket betyder, at der skal være minimum 2 m2 per person i lokalet og mulighed for at holde en meters afstand mellem alle gæster målt fra næse til næse.

Specifikt for Gentofte Kommunes lokaler:

Kommunalbestyrelsen har besluttet en yderligere skærpelse af ovenstående krav til forsamlinger med et påbud om ingen forplejning af nogen art. Dvs. ingen fælles kaffe til møder, ingen bar til arrangementer osv.

 

Generelt om fællesarealer og afstande:

Der er krav til specifikke afstande alt efter aktivitet. Lokalets størrelse bestemmer altså antal af gæster også selvom det måtte ligge væsentligt under forsamlingsloftet.

 • Der må max være 1 person per 4 m2 i alle fællesarealer.
 • Der skal være 4 m2 per person i alle lokaler, hvor der er bevægelse, kraftig udånding, sang mv.
 • Der skal minimum være 2 m2 per person i alle lokaler, hvor personer er siddende.
 • Der skal være 2 meter mellem foredragsholdere, optrædende og til forreste række af publikum.
 • Hvis lokalet er stort, kan man have flere forsamlinger i samme lokale, så længe lokalet opdeles tydeligt i sektioner, der opfylder arealkrav og hvor forsamlingerne/grupperne ikke overstiger forsamlingsloftet.

Hvad betyder det for Byens Hus:

 • Det vil være muligt, at lave kulturelle arrangementer, hvor publikum sidder på en stol under hele arrangementet og ikke deltager aktivt ved fx at debattere under forsamlingsforbud nr. 3. alt efter lokalet størrelse. I Mødesalen betyder det fx 80 personer + 10 arrangører/frivillige/musikere. (se oversigt over lokaler nedenfor).

 

 • Ved store arrangementer, skal arrangøren sørge for at antal personer i fællesarealerne ikke overstiger 10 personer. Gæster skal derfor lukkes ind i hold og hurtigt guides til deres pladser inden næste hold tages ind.

 

 • Man kan principielt godt have tre grupper af max ti personer til en bevægelsesaktivitet i Mødesalen eller teatersalen, hvis lokalet tydeligt opdeles i fire sektioner og de 4x10 personer ikke blandes, roterer eller lignende undervejs. Fx yoga, mindfullness vil kunne laves med 40 personer inddelt i fire grupper placeret i hver deres sektion.

 

 • Ved alle arrangementer, foredrag mv. hvor man er under forsamlingsforbud nr. 3, SKAL gæster være siddende i biografopstilling kiggende i samme retning under hele arrangementet.

 

 • I skal sørge for at sende gæster på toilettet i hold fx ”nu må række et gå på toilettet og række 2 kan hente kaffe” og så videre J

 

 • Alle store arrangementer med mere end 10 personer, skal forbi mig og godkendes, hvilket skyldes, at vi ikke kan køre flere på samme tid uden af overskride reglerne for fællesarealerne. Der kan således ikke være 80 personer til et foredrag i Teatersalen og 80 personer i Mødesalen på samme tid, der skal benytte samme indgang og samme toiletter.

 

 • Der må ikke gives eller sælges forplejning af nogen art. Det betyder, at Gentofte Jazzklub ikke må drive bar. Men publikum må have egne drikkevarer med: kaffe, øl, vin, vand osv.

 

 • Amatørorkestres øveaktivitet sidestilles med siddende koncerter, hvor de skal følge de gældende retningslinjer herfor. Gentofte Concert band må derfor gerne øve med 35 pers. I Teatersalen så længe der er siddende hele tiden, kigger i samme retning og har min. Et meters afstand mellem hver stol.

 

 • Der skal minimum være 2 arrangører/frivillige/medarbejdere til stede til afvikling af større arrangementer:

 

 • 1 til dør/entre
 • 1 til at henvise pladser

 

 • Fritids- og idrætsaktiviteter for børn og unge op til 21 år er under det store forsamlingsloft på 50 personer. Det vil sige at Ungemiljøet og Teater Globen må fortsætte aktivitet. MEN det er stadig arealet i de pågældende lokaler, der endeligt bestemmer antal (2 m2 til siddende 4 m2 til stående/bevægelse).

 

LOKALESPCIFIKATIONER

Følgende oversigt er udregnet på baggrund af arealet i selve lokalet, men også i forhold til fællesarealer, toiletter mv.

Det er kun de tre store lokaler, hvor der må være større forsamlinger også selvom værkstedernes areal egentlig giver mulighed for mere. Der skyldes, at vi gerne vil undgå for meget færden rundt i huset af store grupper. 

 

Mødesalen (300 m2):

 • 80 personer siddende, kiggende i samme retning til kulturelle arrangementer.
 • 4 x 10 personer i inddelte sektioner til bevægelsesaktivitet.
 • 50 BØRN og UNGE stående

Teatersalen (200 m2):

 • 80 personer siddende, kiggende i samme retning til kulturelle arrangementer.
 • 4 x 10 personer i inddelte sektioner til bevægelsesaktivitet.
 • 50 BØRN og UNGE stående

Ungemiljøet (200 m2):

 • 80 personer siddende, kiggende i samme retning til kulturelle arrangementer.
 • 4 x 10 personer i inddelte sektioner til bevægelsesaktivitet.
 • 50 BØRN og UNGE stående

Alle andre lokaler:

For alle andre lokaler gælder forsamlingsloftet på 10 personer og det tilladte antal personer i bevægelse. Fx Må der kun være 7 personer stående eller i bevægelse i Lille Claus, 5 i Den Lille Havfrue osv. og det gælder OGSÅ selvom man er barn eller ung.

 

OM BRUG AF MUNDBIND

Alle borgere på 12 år og derover samt medarbejdere skal fra torsdag den 29. oktober bærer mundbind efter nedenstående retningslinjer.

 

GENERELT for Fritids- og Kulturområdet

 • På alle indendørsarealer med offentlig adgang (publikumsarealer) er der krav om at bære mundbind.
 • På arealer, kontorer og i mødelokaler uden offentlig adgang er der ikke krav om mundbind.

Særligt for ungemiljøerne

 • Der er ikke krav om mundbind.

Særligt for haller, sale og fitnesslokaler

 • Mundbind kan tages af fra begyndelsen til slutningen af aktiviteten. 

GENERELT for arrangementer

 • Ved arrangementer for siddende publikummer, der er placeret i samme retning, må mundbindet fjernes, mens publikum sidder ned.
 • Underviser/optræder/foredragsholder må fjerne mundbindet, når de er på.

GENERELT for aktiviteter

 • Mundbind må fjernes, når deltagerne sidder ned.

 

 

 

SÆRLIGE KRAV TIL ARRANGØRER AF SIDDENDE ARRANGEMENTER

 

Lokalekrav

 • Lokalet må samlet set kun benyttes af det antal personer, som det er godkendt til jævnfør de gældende sektorspecifikke retningslinjer.
 • Stole skal opstilles enkeltvis med mindst 1 meters afstand. Stolene skal placeres, så publikum vender i samme retning.
 • Der skal være mindst 2 meters afstand mellem underviser/optræder/foredragsholder og forreste række af tilhørere.
 • Kontaktflader afsprittes før og efter hvert arrangement
 • Håndsprit skal være tilgængeligt
 • Uden for lokalet skal et evt. køområde markeres, så publikum kan stå i kø med mindst 1 meters afstand

 

Krav til hensigtsmæssig adfærd

 • Alle deltagere skal bærer mundbind, der kun må fjernes, når man sidder ned. Hvis en deltager har glemt mundbind, kan arrangøren tilbyde mundbind.
 • Underviser/optræder/foredragsholder må fjerne mundbindet, når de er på.
 • Arrangementet skal gennemføres uden spørgsmål fra eller dialog med og imellem deltagerne.
 • Der må ikke serveres drikkevarer eller anden forplejning i forbindelse med arrangementet.
 • Alle skal spritte hænder, inden de går ind i lokalet.
 • Alle skal benytte tydeligt markerede ind- og udgange.
 • Alle forlader arrangementet i grupper på maksimalt 10 personer ad gangen.
 • Publikum må ikke forsamle sig før eller efter arrangementet -  hverken i eller uden for lokalet.
 • Alle arrangementet indledes med at retningslinjerne for arrangementet opridses.

 

Ansvar for arrangementet

 • Det er arrangørens ansvar, at alle arrangementer afvikles og bemandes, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger og regler samt ovenstående krav til lokale og hensigtsmæssig adfærd kan overholdes.