Foreninger

Foreningsservice


Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte er et samlingssted for frivillige og foreninger. Vi arbejder bl.a. for netværk mellem foreningerne og for at medvirke til nytænkning og udvikling af nye muligheder på det frivillige område.


Vi ser det også som en af vores opgaver at udvikle medborgerskab ved at styrke frivilligheden på kommunens institutioner gennem et anerkendende samarbejde. Og vi stiller gerne vores viden og erfaringer til rådighed for nye samarbejder.


En af de vigtigste opgaver i Frivilligcenter Gentofte er at gøre foreningernes arbejde lidt nemmere.
Vi har derfor en række tilbud til foreningerne i Gentofte.


Som medlem kan foreninger fx få:

  • Hjælp/rådgivning til at oprette en forening.
  • Konsulentbistand og sparring på fx fundraising og rekruttering.
  • Deltage i centrets aktiviteter samt låne lokaler til jeres egne møder.
  • Hjælp til at synliggøre jeres frivillige arbejde - for at sikre politisk opbakning og engagere flere mennesker i de opgaver, som I udfører.

Medlemsliste

Næste kursus for foreninger: