Støttemedlem

Støttemedlemsskab 


Bliv støttemedlem af Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte - det koster kun 100 kr. for året 2020. 

Vi er meget taknemmelige for alle vore støttemedlemmer, som er en hjørnesten i vores eksistensgrundlag som selvstændig frivillig organisation.


Dit støttemedlemskab af Frivilligcenteret gør det muligt for os, at sikre rammerne for de mange aktiviteter, som allerede finder sted og bidrager samtidig til udvikling af nye initiativer, som kan komme mange medborgere i kommunen til gavn.


Som støttemedlem får du:

 • Nyhedsbrev 6 gange årligt
 • Invitation til foredrag og arrangementer
 • Information om frivillighed


Indbetal beløbet på MobilePay 76371 eller på konto 1551 10848741. Mærk din indbetaling ”Støttemedlem” og noter dit navn.


Bliv frivillig

Der er mange forskellige grunde til at være frivillig, ligesom der er mange forskellige måder, at være frivillig på.


Bliv sponsor

FCG modtager meget gerne sponsorater. Det kan være i form af ydelser, materialer eller støtte til konkrete projekter. Kontakt os for en nærmere dialog.


Anbefal FCG

Anbefal og spred kendskabet til FCG til familie, venner, bekendte, kolleger m.fl. Vi møder alle med et åbent sind, og der er brug for alle, hvad enten du vil være frivillig, deltage i selvhjælpsgruppe, høre et foredrag eller møde andre foreninger. • Mandag-torsdag kl. 10-15
 • Fredag lukket

  Centret holder lukket følgende dage:

 • De  3 dage før påske
 • Fredag efter Kristi Himmelfart
 • Grundlovsdag
 • Juli måned
 • Mellem jul og nytår   

 

Åbningstider

Kontaktinfo

 • Tlf 39 40 46 48
 • kontor@frivilligcentergentofte.dk


Links

FriSe

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er en landsdækkende medlemsorganisation for 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisering

Socialministeriet

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde som er et landsdækkende viden-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde.