Rådgivning


Aktuelle grupper


Vi etablerer løbende nye selvhjælps- og interesse/motivationsgrupper. Kontakt selvhjælpskoordinatoren, hvis du vil være med i en gruppe. barbara@frivilligcentergentofte.dk

Selvhjælps- og

netværksgrupper

Interessegrupper

Rådgivning

Anonym juridisk vejledning

  • Ring og bestil tid på

tlf. 3940 4648


Åben og anonym rådgivning for personer berørt af overgreb

  • Hver den første torsdag i måneden fra kl. 13:30 - 15:00


Anonym juridisk og social rådgivning


Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte tilbyder professionel juridisk og social rådgivning.


Alle kan have brug for et godt råd eller for en person, der kan lytte og hjælpe med at skabe klarhed over et aktuelt problem.


Det kan blandt andet dreje sig om sager vedrørende pension, kontanthjælp, revalidering, boligstøtte og handicapydelser.Du kan bl.a få:


  • Rådgivning om, hvor du skal henvende dig for at søge hjælp.
  • Vejledning om mulighederne for at klage over en afgørelse.
  • Hjælp til at forstå meningen med breve fra kommunen eller andre myndigheder.


Rådgivningen er anonym og uafhængig af kommune og andre myndigheder. Vi kan ikke påtage os ansvaret for at føre sager ved domstolene.


Kontaktinfo

Ring til Friviligcenter & Selvhjælp Gentofte for bestilling af tid, tlf. 39 40 46 48

eller skriv en mail til anonym@frivilligcentergentofte.dkForeningen Kvisten tilbyder gratis terapi hos Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte:

Har du været udsat for incest, voldtægt eller andre former for seksuelle overgreb?

I Kvisten kan du få hjælp til at bearbejde dine oplevelser, udvikle dig og komme videre.


Kvisten tilbyder terapi til kvinder og mænd over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb

Anonym telefonrådgivning tirsdage fra kl. 17-20. Vi har en telefonrådgivningslinje målrettet misbrugte mænd og kvinder. Pårørende og professionelle, der møder målgruppen i deres arbejde,

er også velkommen til at kontakte telefonrådgivningen. Kontakt os på:

Telefonrådgivning kvinder: 61331030 og mænd: 61334400

 

Terapi og telefonrådgivning varetages af frivillige terapeuter i Kvisten. De frivillige er uddannet psykoterapeuter, og har erfaring med at arbejde med traumer. De frivillige modtager løbende supervision og opkvalificerende kurser.

 

Ønsker du at høre mere om Kvistens tilbud så ring eller skriv til: 

Lone Heiberg, Regionsleder Syd og Øst

Tlf.: 61 67 93 57

Mail: lone@kvistene.dk


Læs mere på www.kvistene.dk.