Sorggruppe

Bliv igangsætter

Vi søger løbende nye igangsættere. Måske har du erfaring fra andre selvhjælpsaktiviteter, men det er i højere grad dit personlige engagement, der tæller end personlige erfaringer og faglig viden. Det vi forventer, er, at du har tid og overskud samt evnen til at lytte samt, at du gerne vil lære nyt. For at blive igangsætter af en gruppe skal du først have gennemgået en igangsætteruddannelse. Vi tilbyder uddannelse, supervision, netværk for igangsættere, relevante foredrag og efteruddannelse.

Aktuelle grupper

Vi etablerer løbende nye selvhjælps- og interesse/motivationsgrupper. Kontakt selvhjælpskoordinatoren, hvis du vil være med i en gruppe.

Sorggrupper


Sorg- og krisegruppe


Har udefra kommende begivenheder såsom tab udløst følelser som sorg, smerte, tavshed, ensomhed, vrede, skyld, bitterhed, skam, angst, forladthed eller savn eller føler du, du har mistet livsgejsten?


Så kan det måske være en hjælp for dig at komme med i en tryg lille gruppe af ligesindede. Formålet er at I sammen kan få talt ud, udveksle viden og erfaringer samt støtte og hjælpe hinanden videre i livet.


Hvad kan du få ud af at mødes med andre i en gruppe?


 • At blive set, mødt og forstået.
 • Det kan give forløsning og styrke at dele sin erfaring med andre, og opdage at ens egen erfaring faktisk kommer andre til gavn.
 • Håb og tro på ny og større tilfredshed og glæde i livet.
 • Fællesskab og nærvær med andre.
 • Komme igennem en vanskelig livssituation.


Forudsætninger:


At du vil dele dine erfaringer og lytte til andre.


Lidt om gruppen:

Deltagerne sammensattes af både mænd og kvinder i alle aldre, der kender til tab, sorg eller krise. Gruppen faciliteres af 1 eller 2 tovholdere, som sørger for at rammerne og alt det praktiske i gruppen fungerer.

Deltagerne har alle tavshedspligt. Der foregår hverken terapi eller behandling. Det er gratis at deltage.

 

Tilmelding/Info:

Barbara@frivilligcentergentofte.dk; tlf. 3940 4648 / 4290 1304

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Byens Hus, Hellerupvej 24, 1. sal, 2900 Hellerup

www.frivilligcentergentofte.dk


Når du har været udsat for tab


Vi kommer ikke gennem livet uden at blive udsat for kriser.


 • Det kan være en skilsmisse eller et forhold, der er gået i stykker

 • At du er blevet arbejdsløs

 • At du har mistet en, der stod dig nær

 • Sygdom hos dig eller din familie

 • Andre kriseudløsende faktorerVi reagerer forskelligt


Vi reagerer alle forskelligt og sorg er en følelsesmæssig og naturlig måde at reagere på, når vi mister

en person eller noget andet, som er værdifuldt for os. Vi føler os ensomme, frustrerede, kede af det, bange og måske afmægtige. Mange følelser kommer i spil, og vi kan være overvældede af disse følelser.


Sorgens faser


 • Erkendelse af tabet
 • Forløsning af sorgens faser
 • Tilegnelsen af nye færdigheder
 • Reinvestering af den følelsesmæssige energi/ny orienteringsfaseDet er godt at dele sorgen med nogen


Det er vigtigt at have nogen at dele sorgen med og allerbedst vil  det være, hvis familie eller venner kan træde til. Det er dog ikke altid, at man ønsker at involvere familie og venner, men hellere vil støtte sig til personer udefra.


I den situation kan Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte være en mulighed for dig. Vi tilbyder individuelle samtaler eller gruppeforløb, hvor du i eget tempo kan lette dit hjerte og tale med ligesindede.


I en sorggruppe kan  du mødes med andre, der også har mistet. Mennesker, der har mistet et følelsesmæssigt nærtstående menneske, får ofte et chok og følelsen af at tæppet under dem er blevet revet væk.  Dagligdagen bliver væltet totalt og livet føles som et uretfærdigt kaos.  Derfor kan det være en støtte at mødes med andre, der har haft de samme følelser og oplevelser. I de andres fortællinger, kan du finde trøst og inspiration til, hvordan du kan håndtere  de udfordringer, dit tab har givet dig.


Det er meget forskelligt, hvor længe det tager at komme over et  tab og igen at finde jordforbindelse. Derfor er det også vigtigt, at du i en sorggruppe er åben for de andre deltagers fortællinger og sorgprocess.


I gruppen kan du:


 • Få afløb for følelserne af uretfærdighed og sorg

 • Få støtte og opbakning til at håndtere praktiske gøremål,
  så din dagligdag kan opretholdes

 • Bearbejde dit tab


Hvis du vil med i en gruppe, skal du kontakte selvhjælpskoordinatoren barbara(at)frivilligcentergentofte.dk


Tilbuddet er gratis. Gruppestart og forsamtaler foregår efter aftale.