Bestyrelsen

Bestyrelsen


John Hebo

Formand


Karin RaschHans Rasmussen

Næstformand


Preben Herholdt Rasmussen

Jens Tarp

Kasserer


Anders Holde

Kontaktinfo:


  John Hebo, Grøn Guide

tlf. 20 95 46 46

formanden@frivilligcentergentofte.dk


  Hans Rasmussen, DH Gentofte

Tlf: 40 46 41 52

formanden@dh-gentofte.dk


  Jens Tarp, Lokalhistorisk forening

kassereren@frivilligcentergentofte.dk


  Karin Rasch, Juridsk rådgivning

karin.rasch@gmail.com


  Anders Holde, Gentofte Brandmuseum

          andersholde@gmail.com


  Mogens Røstbjærg, Gentofte Kunstvenner

mogensr@privat.dk


  Preben Herholdt, CSR

p.herholdt@mail.tele.dk


  Florence Laraignou, suppleant

flo@mhc.dk


  Lise Johanne Høyrup, Suppleant

lisejh@hotmail.com


  Niels Lund, observatør