Strategi 2020

Strategi 2020


Vision

Frivilligcenter Gentofte styrker frivilligheden, så det at yde en indsats for fællesskabet bliver en selvfølgelig del af hverdagen.


 • FCG er mødested for frivillige og forbindelsesled til organisationer og virksomheder, der ønsker at samarbejde for at fremme frivillighed.
 • FCG har fokus på de muligheder som mange former for frivillighed og foreningsliv rummer for at bringe mennesker ind i gensidige og inspirerende forhold, der naturligt åbner for en frivillig indsats.


Mission

Frivilligcenter Gentofte stimulerer, organiserer og understøtter frivillighed til glæde og gavn for både den frivillige og for modtageren af den frivillige indsats.


 • FCG samarbejder med foreninger, sammenslutninger og kommunale institutioner, hvor frivillige arbejder inden for forskellige interessefelter: det sociale, sundhedsfremme, miljø, idræt, kultur, sport, selvhjælp m.m.
 • FCG rekrutterer frivillige og formidler frivilligt arbejde, så der opnås den bedst mulige sammenhæng mellem det aktuelle behov for frivillige og den frivilliges interesser og ønsker.Indsatsområder og målsætninger
Åbningstider

 • Mandag-torsdag kl. 10-15
 • Fredag lukket


  Centret holder lukket følgende dage:

 • De 3 dage før påske
 • Fredag efter Kristi Himmelfart
 • Grundlovsdag
 • Juli måned
 • Mellem jul og nytår   

 

Kontaktinfo

 • Tlf 39 40 46 48
 • kontor@frivilligcentergentofte.dk


Du er altid velkommen til at komme forbi centret i vores åbningstid. Hvis du vil være sikker på, at vi har mulighed for at tage en samtale om fx et frivilligt engagement, så lav gerne en aftale på forhånd.

Links

FriSe

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er en landsdækkende medlemsorganisation for 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisering

Socialministeriet

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde som er et landsdækkende viden-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde.