Projekter

Projekter


Hos Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte er det en høj prioritet at medvirke til et stærkt samarbejde mellem frivillige, foreninger, kommunen og borgerne.


Vi er overbeviste om, at godt samarbejde skaber flere muligheder og større resultater.

Vi har allerede flere gode erfaringer med, at der kan skabes bedre sammenhæng i kommunens og foreningernes forskellige tilbud, eksempelvis på det sociale og sundhedsmæssige område. 


Et fælles, velkoordineret projekt kan være med til at hæve kvaliteten og udbyttet af indsatsen til gavn for alle.


Vi samarbejder med Gentofte Kommune omkring flere projekter, som involverer både foreninger og frivillige i de borgerrettede tilbud.