Bisidderordning Gentofte

Frivilligcenter & Selvhjælp GentofteBisidderordning Gentofte

 

Et frivilligt bi-drag - Ny bisidderordning til Gentofteborgere 

 

Ordningen

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte igangsætter en ny bisidderordning for borgere i Gentofte Kommune.

Ordningen er en frivillig indsats til glæde for borgere i kommunen, der har brug for hjælp til mødet med en af kommunens forvaltninger.

Alle har krav på en bisidder, der støtter borgeren til et møde med det offentlige, selv om det ikke er alle, der ved det. En bisidderordning, der er uafhængig, gratis og fortrolig, er derfor et vigtigt tilbud.


Mange har svært ved at overskue en samtale med en offentlig myndighed. Det kan være svært at forberede sig, man ved måske ikke, hvad man kan forvente eller er i tvivl om, hvorfor man skal til samtalen. Der kan være mange grunde til, at det er rart og føles trygt at have én med. Ofte er det vigtige sager, og man er måske et svært sted i livet.

 

Hvad er en bisidder?

En bisidder er en uvildig person, der tilbyder følgeskab til en samtale med en offentlig myndighed, typisk en af kommunens forvaltningsområder. 
Bisidderen fungerer som et ekstra sæt øjne og ører og støtter borgeren som uvildig part. En bisidder kan være hvem som helst, og mange vælger en ven, et familiemedlem eller en anden, de har tillid til. I visse tilfælde kan det dog være at foretrække at bruge en bisidder, der ikke er personligt involveret. 
Vores frivillige og uvildige bisiddere bliver grundigt klædt på gennem et uddannelsesforløb og underskriver en tavshedspligtserklæring. 

 

Sådan fungerer ordningen

Som borger kan man henvende sig til Frivilligcenteret og få kontakt til en frivillig, uddannet bisidder. Bisidderen og borgeren aftaler herefter selv et møde, hvor man kan tage en uformel snak om det kommende møde med kommunen. Bisidderen har tavshedspligt, og samtalen er derfor fortrolig og indholdet bliver heller ikke registreret.


Til det indledende møde kan man tale om den pågældende sag; hvad der er vigtigt, om der er noget, man har svært ved at få sagt eller har svært ved at huske, om noget skal noteres ned, eller om man bare vil have en med som moralsk støtte.


Under mødet med den offentlige myndighed er bisidderen med, er lyttende og udfylder i øvrigt den rolle, man har aftalt under den indledende snak. Efter mødet med det offentlige mødes man typisk igen, får talt sagen igennem og sikrer sig, at man har hørt det samme budskab samt drøfter, om borgeren eventuelt selv skal foretage sig yderligere.


Da ordningen er under udvikling, beder vi borgeren om at give feedback om oplevelsen af bisidderstøtten.

 

Kort fortalt

Bisidderen tilbyder følgeskab til mødet, er med til at skabe struktur og lytte med. Bisidderen behøver IKKE at være jurist, socialrådgiver eller have anden relevant faglig baggrund. Bisidderen kan IKKE tale på borgerens vegne eller overtage sagen på nogen måde. En bisidderaftale er et engagement, der som udgangspunkt omhandler ét møde. Det må derfor ikke forveksles med en sagsbehandler eller et partsrepræsentantskab.


Hvis du har brug for en bisidder, eller gerne vil høre mere om ordningen, er du meget velkommen til at kontakte barbara@frivilligcentergentofte.dk. Hvis du kunne tænke dig at være bisidder, hører vi også meget gerne fra dig.


 

Ordningen er iværksat med støtte fra Handicappuljen, 2019.

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Hellerupvej 24,1 2900 Hellerup, tlf. 39 40 46 48, kontor@frivilligcentergentofte.dk