Fordele og medlemskab

Alle frivillige foreninger med hjemsted i Gentofte kommune, kan blive medlem af Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte. Igennem dit medlemskab støtter du, og er med til at synliggøre, den lokale frivillige indsats.

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte er et samlingssted for frivillige og foreninger. Vi arbejder bl.a. for at skabe stærkere netværk mellem foreningerne og for at medvirke til nytænkning og udvikling af nye muligheder på det frivillige område.

Vi ser det også som en af vores opgaver at udvikle medborgerskab ved at styrke frivilligheden på kommunens institutioner gennem et anerkendende samarbejde. Og vi stiller gerne vores viden og erfaringer til rådighed for nye samarbejder.

En af de vigtigste opgaver i FCG er at gøre foreningernes arbejde lidt nemmere.
Vi har derfor en række tilbud til foreningerne i Gentofte.
Som medlemmer kan jeres foreninger få:

• Hjælp/rådgivning til at oprette en forening
• Konsulentbistand og sparring på fx fundraising og rekruttering
• Deltage i centrets aktiviteter
• Låne lokaler til jeres egne møder og aktiviteter
• Hjælp til at synliggøre jeres frivillige arbejde - for at sikre politisk opbakning og engagere flere mennesker i de opgaver, som I udfører

Det er vigtigt, for at styrke frivilligcenterets gennemslagskraft, at vi har opbakning fra det lokale foreningsliv. Som medlem optages organisationer, foreninger, netværk og selvhjælpsgrupper samt grupper, der beskæftiger sig med frivilligt arbejde i Gentofte Kommune.

Det koster 200 kr. årligt i kontingent for foreninger at være medlem. For kontingentet får medlemmerne:

• Stemmeret på generalforsamlingen og på den måde mulighed for at påvirke frivilligcenterets fremtid og tilbud
• Adgang til at benytte vores lokaler til møder og foreningsaktiviteter
• Tilbud om kurser, arrangementer og netværk
• Tilbud om foreningsservice

Ønsker I medlemskab, eller har du / din forening en god idé til et projekt, en temadag eller et kursus, så kontakt os på telefon 3940 4648 eller på kontor@frivilligcentergentofte.dk
Kontingent kan indbetales på konto i Danske Bank:
reg. 1551 kontonummer: 4190438767
-eller MobilePay: 76 371

Tilmeld eller opdater jeres forening

Skriv dig op, hvis du vil modtage vores nyhedsbrev med aktuel information fra FCG og de mange medlems-foreninger i Gentofte

Copyright © 2022 – 2024 Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte - Design Mikael Hansen
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram